Hướng dẫn cách hiển thị tất cả người tham gia Google Meet

Posted on Tin tức 3485 lượt xem

Khi dạy trực tuyến với Google Meet bạn chỉ có thể nhìn thấy tối đa 16 khung hình mà không thể xem toàn bộ thành viên tham gia cuộc họp. Nhiều lớp học giáo viên muốn có thể xem tất cả học viên của mình để tăng tương tác hơn. Vì thế, chúng ta cần cài đặt tính năng này để có thể xem tất cả cùng 1 lúc.

Để cài đặt tính năng này, các bạn có tham khảo thêm video hướng dẫn của bạn Thảo Ngân dưới đây: